De Grote- en Kleine Beer in Krommenie

Nederland kent een grote woningnood, waardoor vooral jongvolwassenen en senioren heel lang moeten wachten op een passende woning. Tot 2030 wil het kabinet maar liefst 1 miljoen woningen bouwen. Ook in Zaanstad is de behoefte aan woningen groot: de komende jaren moeten er 20.000 woningen bijkomen. Die mogen niet in de groene buitengebieden komen. De gemeente kijkt samen met onder meer Parteon waar in de bebouwde kom ruimte is voor nieuwe woningen. Een van die mogelijke locaties is bij de Grote- en Kleine Beer.

Uitkomsten meedenksessie

In mei 2022 deelde Parteon de plannen om circa 40 tot 50 woningen bij te bouwen rondom de Beren. Na een serie meedenksessies, waarbij bewoners actief mee konden denken over de locatie van deze woningen, ontstond het idee om de 42 woningen toe te voegen op de bestaande flats.

Verduurzamen op de kortere en langere termijn

Naast het optoppen werkt Parteon samen met bewoners aan een plan voor de verduurzaming van de bestaande woningen en de verbetering van de leefbaarheid. Voor de kortere termijn is het plan om de woningen energiezuiniger te maken door ze te isoleren. Voor de langere termijn onderzoeken we de opties om de warmtevoorziening te verduurzamen, zodat er geen gas meer nodig is om de woning te verwarmen en van warm water te voorzien. Ook willen we dan overgaan van koken op gas naar koken op inductie (elektrisch).

Fijn wonen 

De gemeenschap is een belangrijke waarde voor de huidige bewoners van De Beren. Om de band tussen nieuwe en huidige bewoners te versterken, lanceren we het project ‘Warm Welkom!’ Waarbij de huidige bewoners de nieuwe bewoners hartelijk welkom heten.

Op deze website houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Actueel

Draagvlak voor extra woningen begint zich af te tekenen

De beste plek voor circa 40 extra woningen bij De Grote- en Kleine Beer is een extra laag op een deel van het complex. Dat concludeert Woningcorporatie Parteon op basis van een studie van een architectenbureau èn voorkeuren van de betrokken bewoners. Tijdens een drukbezochte inloopavond op woensdag 16 november in buurtcentrum De Pelikaan toonden bewoners zich tevreden dat hun stem bij deze uitbreiding is gehoord.

Dat was bij de eerste presentatie van de plannen in mei dit jaar nog anders. Parteon presenteerde toen een plan om circa 40 woningen te willen bouwen op de plek waar nu nog garageboxen staan. Veel bewoners waren niet tevreden over zowel de locatie als het algemene idee van extra woningen bij de huidige flats. Een optie die tijdens de meedenksessies door bewoners werd aangedragen, namelijk het optoppen van de lagere flats van de Grote- en Kleine Beer bleek het meest aantrekkelijk vanuit het perspectief van de bewoners, Parteon en de architecten. Een keuze die veel bewoners delen, zo bleek tijdens de inloopbijeenkomst. Dat gold ook voor het besluit om minimaal 25% van de nieuwe woningen bij voorrang aan jongeren uit Krommenie toe te wijzen. ‘We zijn gehoord’, concludeerde een bewoonster na afloop, ‘op deze manier kunnen we met de keuze van Parteon goed leven’.

12 oktober 2022: druk bezochte pop up

Op 12 oktober 2022 om 14.30 uur kwam de koffiekar aan bij het wijkkantoor bij de Beren van complexbeheerder Michael. Ruim op tijd want om 16.00 uur waren alle bewoners van de Beren uitgenodigd bij de Pop-up. Even voor 16.00 uur kwamen de eerste bewoners al aan, gelukkig hadden we prachtig weer en voldoende eten en drinken geregeld want er was een zeer grote opkomst! Wij vonden het fijn dat we de bewoners konden spreken, verschillende vragen konden beantwoorden en veel vragen en tips hebben kunnen ophalen. We zijn alle vragen en tips bezig die de bewoners ons hebben gegeven. Alle bewoners die wat hebben ingevuld met hun adres erbij krijgen een telefonische terugkoppeling.

Proces en planning

Sinds het voorjaar van 2022 is Parteon in gesprek met bewoners over de plannen om extra woningen toe te voegen bij de Grote en Kleine Beer. Na een inloopbijeenkomst op 2 mei 2022 volgden nog vier meedenksessies. Parteon is samen met een architectenbureau vervolgens ideeën van bewoners gaan uitwerken. Dat leidt tot het voorkeursplan om de lagere vleugels van de Beren van een extra laag woningen te voorzien. Dat vergt nog het nodige onderzoek en afstemming met de gemeente. De gemeenteraad heeft in mei 2023 ingestemd met de startnotitie. In november 2023 wordt een start gemaakt met de planologische procedure om de nieuwbouw van de woningen mogelijk te maken. Naar verwachting kan in 2025 met de bouw worden begonnen. Gelijktijdig is Parteon bezig met het verduurzamen van de bestaande flats.

Documenten

Presentaties, verslagen van bijeenkomsten en andere nuttige achtergrondinformatie.

Contact

Voor vragen en suggesties over de bouwplannen rondom Grote Beer kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe was het vroeger?

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen over ontwikkelingen bij de Beren. Algemene vragen, vragen over optoppen en, verder naar beneden, over isoleren.

Algemeen

Komt er ook een gemeenschappelijke ruimte?

Vooralsnog zit dit niet in de planning. We hebben vaker de wens gehoord voor een gemeenschappelijke ruimte, maar momenteel past dit niet binnen de bestemming van de grond omliggende de woning.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

U kunt met algemene vragen altijd terecht bij de complexbeheerder Michael Kingma. Hij is aanwezig op het wijkkantoor bij de Garagebox 26 a van 08:00 tot 12:00.  U kunt hem ook bereiken via de mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Optoppen

Waarom is er gekozen voor optoppen?

Met het toevoegen van extra woningen boven op de flats blijven de kwaliteiten van het wonen in de Beren behouden:  het vrije uitzicht vanuit de woningen en het wonen in een mooie groene parkachtige omgeving.

Is de startnotitie al definitief?

Ja de startnotitie is definitief en donderdag 25 mei 2023 unaniem gesteund door de raad van Zaanstad.

Wanneer start de bouw?

Dat hangt af van de duur van de bestemmingsplanprocedure en het komen tot een haalbaar plan met goede betaalbare woningen die goed aansluiten op de bestaande bebouwing. Daarvoor is veel onderzoek en uitwerking nodig. Als alles voorspoedig verloopt kan de wijziging van het bestemmingsplan eind 2024 klaar zijn en kan in de loop van 2025 de bouw starten.

Wat is het gevolg voor het parkeren in de buurt?

In de haalbaarheidsfase wordt zorgvuldig onderzocht hoeveel parkeerplaatsen wanneer bezet zijn en hoeveel ruimte er nog is voor extra parkeerplaatsen. Zodat de hoeveelheid parkeerplaatsen en de bezetting van de parkeerplaatsen blijft voldoen aan de wet- en regelgeving.

Krijgen we last van de bouw?

Bouwactiviteiten zorgen voor overlast. Helaas is dat niet helemaal te voorkomen. Waar we op inzetten is zo goed mogelijk van tevoren in overleg met de bewoners maatregelen nemen om overlast te voorkomen en tijdens de bouw aanspreekbaar zijn op overlast en deze zoveel mogelijk beperken. Ook zetten we in op het zo kort mogelijk houden van de bouwtijd op de bouwplaats door van tevoren zoveel mogelijk benodigde elementen te prefabriceren in de fabriek.

Kan ik blijven wonen in de woning tijdens de bouw?

Ja u kunt blijven wonen in de woning tijdens de bouw, dat is het uitgangspunt. Mocht blijken dat de overlast bij bepaalde werkzaamheden tijdens de bouw te veel is voor bewoners van de bovenste verdieping, dan stellen we een logeerwoning beschikbaar.

Kunnen de woningen het bouwtechnisch aan? / Hoe wordt er onderzocht of de woningen het bouwtechnisch aankunnen (misschien rapport delen?)

Uit een eerste analyse van de bestaande constructie is gebleken dat de constructie geschikt zou moeten zijn om het extra gewicht dat op het gebouw komt te kunnen dragen. In de haalbaarheidsfase wordt de bestaande constructie nader onderzocht en hier wordt een constructief advies op gegeven.

Zal het optoppen van invloed zijn op onze bestaande voorzieningen, zoals elektriciteit, waterleiding, enz.? Zijn er eventuele aanpassingen nodig?

Nee, de extra woningen hebben geen invloed op de bestaande voorzieningen als elektra en water.

Ik woon op de vierde verdieping en de woningen komen op mijn woning. Wat betekent dit voor mij?

Naast mogelijke overlast tijdens de bouw is het natuurlijk zo dat u straks niet meer op de bovenste laag woont. Dit kan als voordeel hebben dat uw woning minder energie nodig heeft en/of minder warm wordt in de zomer. Sommige mensen ervaren het als nadeel dat er mensen boven hen wonen. Er zal afstand zijn tussen het huidige dak en de vloer van de optopwoning waardoor het mogelijke contactgeluid minimaal zal zijn.

Heeft optoppen gevolg voor de brandveiligheid van mijn woning?

Wij begrijpen dat u zicht zorgen maakt over de brandveiligheid van uw woning bij het optoppen, vooral n.a.v. het recentelijke incident in Amsterdam. Hier hoeft u zich echter geen zorgen over te maken. Bij de bouw zullen wij voldoen aan alle eisen voor brandveiligheid. Daarnaast schakelen wij een bouwfysisch adviseur in die professioneel advies geeft over de bouw en veiligheid, want het toevoegen van woningen mag niet ten kosten gaan van uw veiligheid.

Isoleren

Waarom worden de woningen geïsoleerd?

Isoleren verhoogt het comfort de woning warmt sneller op en binnentemperatuur blijft constanter en voorkomt tocht.

In 2014 is ook geëvalueerd. Wordt die evaluatie vanuit bewoners meegenomen in de overweging.

Ja, input van de bewoners weegt zwaar in de overweging van de aanpak van het project. Daarnaast is er een (projectgroep) reeds betrokken waar we nauw mee afstemmen. Via een klankbordgroep halen we input op bij de bewoners voor dit isolatieproject. Deze wordt gecoördineerd door Annemarie Guyt van Parteon. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met Annemarie Guyt (e-mailtoevoegen)

Wordt er ingezet op het verhogen label (2030) of op het geheel energie neutraal zijn in 2050.

Het plan dat gemaakt wordt, moet ook voorzien in de ambities van 2050. Mogelijk houdt dit een fasering van de werkzaamheden in (eerst isoleren, dan installatie en optoppen e.a.) of een combinatie. Dit is afhankelijk van besluitvorming c.q. haalbaarheid en planning. Zodra we hier meer duidelijkheid in hebben, koppelen we dit aan jullie terug.

Hoe kunnen bewoners inzage krijgen in hun energieverbruik?

Via www.ista.nl kunnen bewoners een inlogcode krijgen om hun gegevens digitaal te bekijken.

Kan de gasmeter weg gehaald worden?

Niet in het geheel, deze kan wel afgekoppeld worden.

Wat gebeurt er met eventuele beschadigingen aan onze woningen tijdens het isoleren en wie is er verantwoordelijk voor het herstel.

Parteon werkt met een co-maker. Dit betekent dat wij langdurige samenwerkingen aan gaan met aannemers. De co-maker die bij jullie aan de slag gaat is Biltz (https://www.biltz.nl/).  Tijdens de uitvoering streven we er naar om eventuele schades tot het minimale te beperken mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan zal dit na tevredenheid worden herstelt. Dat kan u dan bij ons aangeven, wijk pakken dat op met Biltz.

Hoe lang duurt het isolatieproces?

De definitieve planning is nog niet bekend. Momenteel wordt nog gekeken welke maatregelen er nodig zijn. De routing en doorlooptijd wordt nader in het proces opgesteld en gedeeld met de bewoners.

Hebben de ingrepen invloed op onze huur of de service kosten?

Voor wat de isolerende maatregelen betreft zal er geen huurverhoging worden gevraagd.

Moeten we tijdens het isoleren uit onze woningen?

De werkzaamheden zullen plaats vinden in bewoonde staat.

Nieuwsbrief

Als we nieuwe informatie hebben over het project, ontvang je een nieuwsbrief per post.

Heb je na het ontvangen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met: e.van.der.wal@parteon.nl.